Ride4Kids

Stichting Ride4Kids heeft zich als doel gesteld:

  • Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar (energie)stofwisselingsziekten voor de ontwikkeling van een medicijn of therapie
  • Het financieren van onderzoek en behandeling die de kwaliteit van leven van deze kinderen kan verbeteren.
  • Het onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten bij een breder publiek.

Ride4Kids hanteert bij al haar activiteiten een antistrijkstok- en transparantiebeleid Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers en ieder heeft het recht te weten waaraan het door de stichting opgebrachte geld uitgegeven wordt.