Onderzoeksprojecten 2010

1. Project Behandeling van mitochondrial energie stoornissen in patiënten cellen. (WK) – UMC St Radboud, looptijd mei 2010 – €50.000,00

M.b.v. een hoge-resolutie respirometer, aangeschaft dankzij een subsidie o.a.Ride4Kids, is het mogelijk om het zuurstof verbruik in patiënten cellen te meten. Dit is een maat voor energie productie van deze cellen: hoe hoger het zuurstof verbruik, des te hoger de mitochondriële energie productie. Omdat het gebruik van de respirometer speciale kennis vereist hebben we een van onze onderzoekers op cursus gestuurd om het apparaat te leren gebruiken. We zijn op dit moment in staat om het zuurstof verbruik van cellen te meten en zijn gestart met het testen van chemische stoffen op hun werking op mitochondriële energie productie. Dit onderzoek heeft in 2011 en 2012 een aantal nieuwe inzichten opgeleverd over de werking van de energiecentrales in gezondheid en ziekte. De inzichten verkregen zijn gerapporteerd op nationale en internationale congressen en gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur (Biochim Biophys Acta. 2012 Oct;1817(10):1925-36).