Gefinancierde onderzoeken

Stichting Ride4Kids doneert geld aan veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken die uiteindelijk moeten leiden tot een behandelingsmethode voor kinderen met een metaboleziekten. Bij de feitelijke besteding van ingezamelde gelden wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Donateurs en sponsoren moeten er immers op kunnen vertrouwen dat het ingezamelde geld op de juiste plaats terecht komt.

Onafhankelijke beoordeling
Om te beoordelen of een wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor een financiële bijdrage is veel medische expertise nodig. Daarnaast moet er (inter-)nationaal inzicht zijn in het landschap van onderzoekscentra naar metaboleziekten en/of aanpalende wetenschappelijke onderzoeken. Onafhankelijkheid is hierbij het sleutelwoord.

Ride4Kids maakt daarom gebruik van andere instellingen/stichtingen die beschikken over een onafhankelijke medische adviesraad c.q. beoordelingscommissie. Ride4Kids beschikt niet zelf over deze expertise, doordat zij zich voornamelijk richt op fondsenwerving en uitsluitend is georganiseerd door vrijwilligers. Uitsluitend na een positief advies van een onafhankelijke medische adviesraad gaat Ride4Kids over tot het doneren van geld aan een onderzoeksproject. Hiermee wil Ride4Kids borgen dat het gedoneerde geld goed besteed wordt en er een wezenlijke bijdrage geleverd wordt aan onderzoeken naar metaboleziekten en de behandeling van patiënten.

Onderzoeksprojecten
Ride4Kids heeft al aan verschillende wetenschappelijk onderzoeken een financiële bijdrage geleverd. Hier vind je een overzicht van de onderzoeksprojecten waaraan Ride4Kids in verschillende jaren heeft bijgedragen.
Onderzoeksprojecten 2010
Onderzoeksprojecten 2013
Onderzoeksprojecten 2015
Onderzoeksprojecten 2016
Onderzoeksprojecten 2017