Besteding van gelden

Stichting Ride4Kids doneert geld aan veelbelovende wetenschappelijk onderzoeken welke uiteindelijk moeten leiden tot een behandelingsmethode voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
Bij de feitelijke besteding van ingezamelde gelden wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Donateurs en sponsoren moeten er immers op kunnen vertrouwen dat het ingezamelde geld op de juiste plaats terecht komt.

Onafhankelijke beoordeling
Om te beoordelen of een wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor een financiële bijdrage is veel medische expertise nodig. Daarnaast moet men (inter)nationaal inzicht hebben in het landschap van onderzoekcentra naar energiestofwisselingsziekten en/of aanpalende wetenschappelijke onderzoeken. Onafhankelijkheid is hierbij het sleutelwoord.

Ride4Kids maakt daarom gebruik van andere instellingen/ stichtingen die beschikken over een onafhankelijke medische adviesraad c.q. beoordelingscommissie.  Ride4Kids heeft deze expertise zelf niet, doordat zij zich voornamelijk richt op fondsenwerving en uitsluitend is georganiseerd is door vrijwilligers.

Ride4Kids gaat enkel over tot het doneren van geld aan een onderzoeksproject nadat zij een schriftelijke bevestiging ontvang heeft van een door een medische adviesraad  goedgekeurde aanvraag. Hiermee wil Ride4Kids borgen dat de gedoneerde gelden goed besteed worden en een wezenlijke bijdrage leveren aan onderzoeken naar energiestofwisselingsziekten en de behandeling van patiënten.

 

Totaal ingezameld €12,127.60