Besteding van gelden

Besteding van gelden
Stichting Ride4Kids doneert geld aan veelbelovende wetenschappelijk onderzoeken welke uiteindelijk moeten leiden tot een behandeling en medicatie voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
Bij de feitelijke besteding van ingezamelde gelden betrachten wij uiterste zorgvuldigheid, met name omdat de financiële middelen binnen Ride4Kids bijeen zijn gebracht door particulieren en zakelijk donateurs (door derden).

Om te beoordelen of een wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor een financiële bijdrage is veel medische expertise nodig en (inter)nationaal inzicht in het landschap van onderzoekcentra naar energiestofwisselingsziekten en/of aanpalende wetenschappelijk onderzoeken. Daarbij is onafhankelijkheid een sleutelwoord. Omdat Ride4Kids zich voornamelijk richt op fondsenwerving en georganiseerd is door uitsluitend vrijwilligers, biedt de stichting niet de benodigde kennis en infrastructuur om te komen tot een juiste beoordeling van deze wetenschappelijk onderzoeken.

Stichting Ride4Kids maakt daarom gebruik van de expertise van andere instellingen/stichtingen die wel beschikken over een onafhankelijke en deskundige Medisch Advies Raad c.q. beoordelings- commissie.
Alleen indien Ride4Kids een schriftelijke bevestiging ontvangt van een door een Medisch Advies orgaan goedgekeurde aanvraag, welke beoordeeld is volgens een vaste en strikte procedure, zal overgegaan worden tot het doneren van geld.
Hiermee willen wij borgen dat de door Ride4Kids gedoneerde gelden goed besteed worden en een wezenlijke bijdrage leveren aan onderzoeken naar energiestofwisselingsziekten en de behandeling van patiënten.

Totaal ingezameld €178,047.24