Antistrijkstokbeleid

Antistrijkstokbeleid
Zoals uit alle uitingen van de stichting Ride4Kids blijkt, voeren wij een strikt anti-strijkstok-beleid.
Alle te maken kosten voor ons evenement worden door sponsoring in natura, door de organisatie en deelnemers zelf gedragen of door een event sponsor bekostigd.
Het sponsorgeld en ontvangen donaties worden voor honderd procent besteed aan Cure (onderzoek naar een medicijn) en Care (Kwaliteit van leven) projecten t.b.v. energiestofwisselingsziekten.

Het geld wordt niet gebruikt voor de organisatie van Ride4Kids (geen kosten voor dure directeuren, managers, geen salarissen, geen vergoedingen voor diensten, geen kantoorkosten). Ride4Kids word 100% aangedreven door vrijwilligers.
En zo hoort het!

Organiseer je een evenement, maak dan ook geen kosten! Ook als het lastig en onuitvoerbaar lijkt. Straal uit dat je een strijder bent tegen energiestofwisselingsziekten.

Waarom dit anti-strijkstokbeleid?
Heel eenvoudig: Ride4Kids gelooft er sterk in dat de strijd tegen energiestofwisselingsziekten gewonnen kan worden. Deze strijd kan alleen gewonnen worden als we allemaal meedoen en onbaatzuchtig zijn.
Onbaatzuchtig klinkt eenvoudig maar stelt hoge eisen aan alle betrokkenen bij Ride4Kids: renners, sponsoren & vrijwilligers. Al deze mensen realiseren zich dat dit de focus van onze missie is en er niets in de weg mag staan bij de realisatie hiervan. Winstbejag, het verdienen van geld, concurrentie, onkosten declareren en dergelijke, is niet des Ride4Kids. Als je meedoet, is dit kosteloos, als je iets regelt en dat kost geld, dan zoek je een sponsor, bekostigt het zelf, of doet het desnoods niet. Energiestofwisselingsziekten moeten de wereld uit en dat gaat lukken!

Totaal ingezameld €178,047.24