Antistrijkstokbeleid

Stichting Ride4Kids voert een antistrijkstokbeleid. Het sponsorgeld en ontvangen donaties worden voor 100 % besteed aan onderzoeksprojecten ten behoeve van metaboleziekten. Alle evenementen van Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.

Ride4Kids kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en/of organisatoren van evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie voor hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Alle kosten voor evenementen worden zo veel mogelijk door de organisatie en deelnemers zelf gedragen of door een evenementsponsor bekostigd. Indien er onverhoopt kosten worden gemaakt dan worden deze inzichtelijk gemaakt in de jaarverslagen.

Waarom dit antistrijkstokbeleid?
Door gebruik te maken van vrijwilligers en de kosten van evenementen laag te houden blijft er zo min mogelijk geld in de organisatie van een evenement hangen en kan er meer opbrengst naar wetenschappelijk onderzoek. Zo hoort het!
Metaboleziekten moeten de wereld uit en dat gaat lukken!