ANBI

Stichting Ride4Kids

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

1. Naam organisatie
Stichting Ride4Kids

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 88205.10.786
KvK Nummer: H01146789

3. Internet adres
http://www.ride4kids.nl

4. Contactgegevens
Postadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
Bezoekadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
(Alleen op afspraak)

Email: info@ride4kids.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 619438375

5. Doelstelling
Wij steunen het wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van een medicijn;
Onderzoek, behandeling en ondersteuning die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren van kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
Het geven van voorlichting over energiestofwisselingsziekten, met als doel mensen bewust te maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte.

6. Beleidsplan
Stichting Ride4Kids organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen ten behoeve van de
doelstellingen. Het beleid is erop gericht dat er geen kosten worden gemaakt en diensten in natura worden verleend door sponsoren.

Stichting Ride4Kids ziet een veelheid aan ziektebeelden bij kinderen met een stofwisselingsziekte. Eén medicijn zal vermoedelijk niet genoeg zijn om alle verschillende aandoeningen te genezen; er zal een veelheid aan medicijnen en therapieën nodig zijn. Daarom steunt Stichting Ride4Kids meerdere onderzoekers en instituten die onderzoek doen naar stofwisselingsziektes en de verschillende therapieën en medicijnen.

De evenementen van Stichting Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Door de vrijwillige inzet op alle niveaus heeft de Stichting geen salariskosten, beloningsbeleid of management fees. Zo blijven de kosten van de evenementen zo laag mogelijk, blijft er zo weinig mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst naar onderzoek.

De onderzoeken die gesteund worden, worden beoordeeld door een onafhankelijke medische adviesraad. De adviesraad is geen vast onderdeel van de Stichting en ontvangt geen vergoeding. De samenstelling van de adviesraad varieert afhankelijk van de te beoordelen aanvragen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Stichting Ride4Kids tracht zo transparant mogelijk te zijn naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7. Bestuurders
Voornaam Achternaam Functie Datum in dienst
Gerald Croes Voorzitter 05-03-2009
Liselotte Kuil Penningmeester 22-12-2011
Sander IJzerman Bestuurslid 01-04-2013

8. Beloningsbeleid
Wij kennen geen beloningsbeleid. Kosten die door onze evenementen worden gemaakt worden door sponsoren gedragen.

Niemand krijgt salaris; er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau; managementvergoeding of iets wat daar op lijkt

9. Activiteiten
Het mogelijk maken van onderzoek door middel van donateurs en fondsenwerven middels eigen acties en acties van derden (http://www.ride4kids.nl/evenementen/).
Ride4Kids Pyreneen Challenge (een 3 daagse fietstocht) in september is onze grootse activiteit. (http://www.pyreneenchallenge.nl).

10. Jaarrekening/ Jaarverslag
Jaarverslag 2012 (jaarverslag_ride4kids_2012)
Jaarverslag 2013 (jaarverslag_stichting_ride4kids_2013)
11. Voordelen van een ANBI
De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Ride4KIds en haar sponsoren zijn:
er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Ride4Kids;
uitkeringen van Ride4Kids aan onderzoeks projecten zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).

Totaal ingezameld €178,047.24