Doelstellingen Ride4Kids

Als je wordt geboren met een Metabole ziekte dan is er geen kans op genezing…
Een medicijn bestaat niet…
Je wordt steeds zieker en wordt niet oud…
Dit is onacceptabel.!

Daarom zet Ride4Kids zich in voor deze zieke kinderen. Zij doet dit door geld in te zamelen, onder andere door sportieve activiteiten te organiseren.

Behandeling mogelijk maken

Met het ingezamelde geld ondersteunt Ride4Kids wetenschappelijk onderzoek naar behandelingsmogelijkheden die de ziekte kunnen doen genezen. Ook is er financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek naar interventies die de kwaliteit van leven van kinderen met een Metabole ziekte verbeteren. Ride4Kids wil meer bekendheid geven aan het bestaan van Metabole ziekten bij een breder publiek. De focus van Ride4Kids ligt op Metabole ziekten. Echter ook kinderen met andere stofwisselingsziekten gaan Ride4Kids aan het hart. Daarom ondersteunt Ride4Kids soms ook veelbelovend wetenschappelijk onderzoek naar andere Metabole ziekten. Hier vind je de door Ride4Kids ondersteunde onderzoeken.