Doelstellingen Ride4Kids

Missie
Stop METABOLEZIEKTEN. Alle kinderen hebben recht op een lang leven!

Visie
Ride4Kids zamelt fondsen in om onderzoeken en projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het vinden van medicijnen en/of behandelmethoden die de gevolgen van de ziekte bestrijden en mogelijk genezing brengen. Daarmee is het doel tweeledig: de ziekte stoppen c.q. stabiliseren en de kwaliteit van leven maximaliseren. Onderzoeken en projecten omvatten fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, klinisch onderzoek, ontwikkeling van diagnose- en behandelmethoden etc.

Strategie
De fondsen worden ingezameld door het organiseren van kwalitatieve hoogwaardige (sportieve) evenementen waar deelnemers zich aan verbinden door het betalen van inschrijfgeld en het ophalen van een zeker bedrag aan sponsoring.

Doelstelling
Ride4Kids wil bereiken dat door het organiseren van evenementen financiele ondersteuning aan onderzoeken en projecten kan worden toegekend op basis van een goed gedefinieerde en onderbouwde aanvragen. Deze aanvragen worden door een onafhankelijke deskundige commissie beoordeeld.

Werkplan/activiteiten

 • Organiseren Pyreneeën Challenge
 • Organiseren van evenementen
 • Samenwerking vormgeven met de patiëntenvereniging VKS
 • Samenwerking met partner stichtingen
 • Bekendheid geven over Metaboleziekten
 • Verdere onderzoeken en projecten financieren

Uitgangspunten Evenementen
Voor Ride4Kids betekent een kwalitatief hoogwaardig evenement:

overzichtelijk en inzichtelijk deelnemersveld, waarbij het groepsgevoel en binding wordt gestimuleerd;
streven naar optimale veiligheid;
goede verzorging/begeleiding deelnemers.
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om promotiemateriaal van Ride4Kids te lenen en merchandise te verhandelen om hun sponsorbijdrage bij elkaar te krijgen. Daarnaast zorgt deze inzet van de deelnemers en het materiaal van Ride4Kids voor een betere bekendheid van de Stichting en van Metaboleziekten.

Besteding sponsorgeld
Ride4Kids voert marktverkenningen en inventarisaties uit met als doel versnelling van de diverse onderzoeken en projecten en het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse onderzoekers. Waar mogelijk en zinvol bundelt Ride4Kids haar krachten met andere partijen.

Kritische succesfactoren
Ride4Kids streeft naar:

 • nul ongevallen bij een evenement;
 • 100% enthousiaste deelnemers na een evenement
 • continu verbeteren bij terugkerende evenementen op basis van terugkoppeling van deelnemers, ondersteunende diensten en eigen observaties
 • kosten van de evenementen worden gedekt uit inschrijfgelden, merchandise en evenementsponsoren, waardoor 100% of meer van de sponsorgelden kunnen worden aangewend voor onderzoek en projecten
 • binnen een jaar een verantwoorde bestemming van de (nieuwe) sponsorgelden. Besteding kan toegezegd worden over een langere looptijd, waarbij de gelden al dan niet gefaseerd op basis van projectplan en resultaten worden overgemaakt aan de aanvragers.