Deelnemersreglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het deelnemersreglement.  Bij inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

Algemeen

 • De Pyreneeën Challenge is geen wedstrijd maar een toertocht en/ of loopevenement. Het doel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen met een (energie-)stofwisselingsziekte.
 • Fietsers spannen zich in de drie dagetappes te volbrengen.
 • Lopers spannen zich in om de Tourmalet te beklimmen.
 • Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zorgen voor een sponsoropbrengst van minimaal €750,-
 • De organisatie heeft het recht om een deelnemer die het minimale sponsorbedrag niet haalt uit te sluiten van deelname. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.
 •  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde stichting Ride4Kids, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/ verzorgers.
 • Deelnemers volbrengen de toertocht per fiets of lopend. Deelnemers die op een andere – serieuze manier – willen meedoen zijn welkom, mits hiervoor toestemming is verkregen van de deelnemerscoördinatie.

Inschrijving

 •  Bij inschrijven vult iedere deelnemer een medische verklaring in. De organisatie kan een medische keuring eisen. Deze keuring gebeurt op kosten van de deelnemer. Het resultaat van de keuring kan aanleiding geven deelname te weigeren.
 • Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld wordt oa besteedt aan sportkleding (wielren- of looptenue, een Ride4kids polo en een goodiebag). Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld.
 • Bij annulering van deelname wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd. De in het inschrijfgeld inbegrepen kleding wordt wel uitgeleverd.

Deelname aan de Pyreneeën Challenge

 • Deelname aan Pyreneeën Challenge is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het startnummer te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets en/of hardloopmaterieel.
 • Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht Pyreneeën Challenge kleding te dragen gedurende hun alle etappes.

Route in de Pyreneeën

 • De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
 • De route wordt uitgezet middels pijlen op en/of langs de weg.
 • Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven.
 • Niet alle bochten worden bewaakt door vlaggenisten/waarschuwingspijlen.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 • Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

Veiligheid

 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 • Voor fietsers is het dragen van een fietshelm verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
  Aanwijzingen en overtreding daarvan
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de organisatie

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

 

Totaal ingezameld €12,127.60