Deelnemersreglement

Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met (de bepalingen in) het deelnemersreglement De organisatie heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname ingeval van het niet naleven van de bepalingen in het reglement.

Algemeen
De Pyreneeën Challenge is geen wedstrijd maar een fiets, gravel- en loopevenement. Het doel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen met een stofwisselingsziekte.
– Fietsers spannen zich in om drie dagetappes te volbrengen, op de weg of via de gravel routes.
– Lopers spannen zich in om 1, 2 of 3 dagen deel te nemen, de Col du Tourmalet beklimmen is het hoofd doel (wandelend of hardlopend).
– Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zorgen voor een sponsoropbrengst van minimaal € 750,-.
– De organisatie heeft het recht om een deelnemer die het minimale sponsorbedrag niet behaalt uit te sluiten van deelname. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.
– Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Stichting Ride4Kids, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
– Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend meedoen met goedkeuring van hun ouders/ verzorgers.
– Deelnemers volbrengen de toertocht per fiets of lopend. Deelnemers die op een andere (serieuze) manier willen meedoen zijn welkom, mits hiervoor toestemming is verkregen van de deelnemerscoördinatie.

Inschrijving
Bij inschrijven vult iedere deelnemer een medische verklaring in. De organisatie kan een medische keuring eisen. Deze keuring vindt plaats op kosten van de deelnemer. Het resultaat van de keuring kan aanleiding zijn om deelname te weigeren.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld van €115,00 verschuldigd. Dit inschrijfgeld wordt onder andere besteed aan sportkleding (wielren- of looptenue, polo en een goodiebag). Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfbedrag.
Bij annulering van deelname wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd. De in het inschrijfgeld inbegrepen kleding wordt wel geleverd.

Deelname aan de Pyreneeën Challenge
Deelname aan de Pyreneeën Challenge is uitsluitend mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het startnummer te dragen.
Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets en/of hardloop- of wandelmaterieel. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de uniformiteit in kleding. De deelnemers zijn verplicht de Pyreneeën Challenge kleding te dragen gedurende alle etappes.

Routes in de Pyreneeën
De routes worden op een niet afgesloten parcours gereden.
De routes worden vrijgegeven middels een GPX bestand en word daarom ook geeist dat elke deelnemer een eigen navigatie systeem heeft. Mocht de route door omstandigheden moeten worden aangepast (wegopbreking, slechte wegdenk enz.) dan word de omleiding midels route pijlen langs de weg uitgezet.
Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven.
Niet alle bochten worden bewaakt door vlaggenisten/waarschuwingspijlen.
De deelnemers dienen zich te gedragen zoals alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.
Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

Veiligheid
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
Voor fietsers is het dragen van een fietshelm verplicht tijdens zowel beklimmingen als ook afdalingen.
Deelnemers dienen voldoende verzekerd te zijn voor persoonlijke en materiële schade aangebracht aan (eigendommen van) anderen. De verzekering waarover men dient te beschikken is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

Deelnemer onder de 16 jaar
Geweldig dat je kind meedoet aan Ride4Kids Pyreneeen Challenge 2022!
Om ervoor te zorgen dat dit verantwoord gebeurt willen we je informeren over de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.
Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van de ouder of de verzorger, of iemand die deze verantwoordelijkheid (tijdelijk) expliciet van de ouder heeft overgenomen, de Tourmalet op fietsen of opwandelen. Dit betekend vanaf de voet (Luz-Saint-Sauveur) naar de top (Tourmalet). Daarnaast is het niet toegestaan dat de deelnemer jonger dan 16 jaar zelfstandig afdaalt, zelfs niet onder begeleiding van een volwassene. Deelnemers van Ride4Kids Pyreneeen Challeng onder de 16 jaar worden met de aanwezige auto’s weer terug naar de camping.

Aanwijzingen en overtredingen
Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de organisatie
De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor (de gevolgen van) ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en de supporters.
De organisatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht afgelast of uitgesteld moet worden.